Kasvu- ja kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille

Liikeideanamme on tarjota pk-yritysasiakkille luotettava ja kustannustehokas tapa kasvaa kotimaassa tai kansainvälistymällä. Sen vuoksi toteutamme useimmat projektimme yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

Olemme suorittaneet asiakkaiden toivomuksesta ELY-keskusten tuotteistettuja palveluja kuten Globaali-kansainvälistymisen kehittämisohjelmia, pk-yritysten liiketoimintasuunnitelma- ja Myyntiteho-ohjelmia aina vuoteen 2014 saakka ja sen jälkeen Kasvu- sekä Markkinointi ja asiakkuudet -konsultointeja vuosina 2015-17. TEM on valinnut meidät uuden Kasvu ja uudistuminen -konsultointien toteuttajaksi vuodesta 2018 lähtien. Kansainvälistymis- ja vientiohjelmia toteutamme edelleen muun muassa Puolaan ja Tšekkiin.

Ohjelmat kestävät 9-12 kuukautta, jona aikana kohdemaassa suoritetaan asiakaskartoitus/markkinaselvitys, etsitään potentiaaliset yhteistyökumppanit (agentit, edustajat, maahantuojat, jälleenmyyjät) ja joita matkustetaan tapaamaan tarkoin suunnitellun viikko-ohjelman puitteissa. Ohjelmaan sisältyy myös parin päivän koulutusjakso, jonka aikana maa-asiantuntijat kertovat kohdemaiden markkinoista, lainsäädännöstä, kulttuurista ja yritysten toimintatavoista. Yritysten kustannuksiin olemme hakeneet tukea ELY-keskuksilta, ja hoidamme yritysten puolesta tarvittaessa myös kensainvälistymistukien haun.

Tarjoamamme koulutus- ja konsultointipalvelut ja tutkimusprojektit:

  • Pk-yritysten kasvu ja uudistuminen ELY-keskusten asiantuntijapalveluna
  • Tuotteistetut vientiohjelmat ja kansainvälistymishankkeet pk-yrityksille
  • Markkina- ja kilpailijakartoitukset useimmissa EU-maissa ja Venäjällä.
#